ارسال پیام برای خط تولید دستگاه دامپا طولی عرض یک -09121612740

خط تولید دستگاه دامپا طولی عرض یک -09121612740

بازدید:٨۵٩ | ا

دامپا (لمبه) : در سه طرح با عمق های 10 ، 15 و 18 میلیمتر با قابلیت تولید ورق های رنگی و روغنی با کیفیت بالا با سرعت تولید 15 الی 25 متر بر دقیقه. زمان ساخت دستگاه 45 روز می باشد.
قزوین, آبیک, شهرک صنعتی کاسپین 2 (آبیک) ، بلوار استاندارد ، انتهای خیابان بهره وری

1 / 1
 خط تولید دستگاه دامپا طولی عرض یک -09121612740