www.sanat.ir
1 / 1
دستگاه های معاینه فنی خودرو های سنگین
4 ماه قبل آنلاین شد

دستگاه های معاینه فنی خودرو های سنگین

بازدید:٣٣٢ | ا
مشخصات و ویژگی ها
شرکت پردیس صنعت
ارائه کننده انواع تجهیزات معاینه فنی سبک و سنگین
اصفهان پل فلزی- خیابان دکتر بهشتی- طبقه زیرین پاساژملت
تلفن های بخش فروش :03132349191-09134015422
دستگاه های معاینه فنی خودرو های سنگین

اصفهان, اصفهان, اصفهان - پل فلزی - ابتدای خیابان دکتر بهشتی - طبقه زیرین بانک ملی - پردیس صنعت

عضویت در صنعت