www.sanat.ir
چه طور می توانیم به شما کمک نماییم؟
1 / 1
کیت تست آب ایرانی-کیت تجزیه آب ایرانی
3 روز قبل آنلاین شد

کیت تست آب ایرانی-کیت تجزیه آب ایرانی

بازدید:۴٣۵ | ا
مشخصات و ویژگی ها
کیت اندازه گیری سختی کل به روش تیتراسیون با دامنه رنج از 17.1ppm-1000ppm
کیت اندازه گیری سختی کل آب تصفیه شده به روش تیتراسیون با دامنه رنج از1.5ppm-1000ppm
کیت اندازه گیری کلرپودریDPD پک 50تایی به روش رنگ سنجی با رنج 0.1ppm-1.5ppm
کیت اندازه گیری کلرDPDمحلولی به روش رنگ سنجی با رنج 0.1ppm-1.5ppm
کیت اندازه گیری کلرDPDقرصی
کیت اندازه گیری کلرارتو
کیت اندازه گیری کلربه روش یدمتری
کیت اندازه گیری پی اچPh محلولی
کیت اندازه گیری پی اچ ph قرصی
کیت اندازه گیری کلرو ph ارتوتولئدین
کیت اندازه گیری کلسیم
کیت اندازه گیری قلیاییت
کیت اندازه گیری گازکربنیک
کیت اندازه گیری اسیدیته
کیت اندازه گیری کلرور
کیت اندازه گیری سیلیس
کیت اندازه گیری نیتریت
کیت اندازه گیری نیترات
کیت اندازه گیری ازن
کیت اندازه گیری منیزیم
کیت اندازه گیری آهن
کیت اندازه گیری فسفات
کیت اندازه گیری اکسیژن
کیت اندازه گیری سولفیت
کیت اندازه گیری هیدرازین
کیت اندازه گیری آمونیاک
کیت اندازه گیری ارسنیک
کیت اندازه گیری منگنز
کیت اندازه گیری یددرنمک
کاغذپی اچ ایرانی
کاغذتورنسل
محلول بافر4
محلول بافر7
محلول بافر10
محلول هدایت الکتریکی
محلول کلریدپتاسیم
بافرتیترازول
تیترازول اسیدسولفوریک1نرمال
تیترازول اسیدسولفوریک0.1نرمال
تیترازول اسیدکلریدریک1نرمال
تیترازول اسیدکلریدریک0.1نرمال
تیترازول کرومات پتاسیم
تیترازول اسیدسودکاستیک
تیترازول اسیداگزالیک
تیترازول برمیدپتاسیم
تیترازول کرومات پتاسیم
تیترازول پرمنگنات پتاسیم
تیترازول کربنات پتاسیم
تیترازول کلریدپتاسیم
تیترازول تیوسیانات آمونیوم
تیترازول تیوسولفات سدیم
تیترازول نیترات نقره
محلول ید
تیترازول تیتروپلکس

قیمت کیت آب و تجزیه آب
فروش کیتهای قرصی برای تست آب
فروش قرص دی پی دی برای اندازه گیری کلرآب
فروش قرص فنول رد یا پی اچ برای اندازه گیری ph آب
کیت تست آب ایرانی-کیت تجزیه آب ایرانی

تهران, تهران, بزرگراه رسالت

مرتبط / پیشنهادی

بن ماری جوش و سرولوژی

بن ماری جوش و سرولوژی

نوآوران تکنولوژی زیستی
آون خلاءچیست؟آون خلاء

آون خلاءچیست؟آون خلاء

قیمت: ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ تومان
آداک ویرا پژوه
لوکس متر-نورسنجuni -t

لوکس متر-نورسنجuni -t

آداک ویرا پژوه
شیشه آلات آزمایشگاهی

شیشه آلات آزمایشگاهی

آداک ویرا پژوه
میکروسکوپLABOMED LX400

میکروسکوپLABOMED LX400

آداک ویرا پژوه

عضویت در صنعت