پردیس صنعت
1 / 3
فلاور باکس شیب بندی
فلاور باکس شیب بندی
فلاور باکس شیب بندی
فلاور باکس شیب بندی
4 روز قبل آنلاین شد

فلاور باکس شیب بندی

بازدید:٨٧٠ | ا
فلاور باکس های مخصوص شیب های کناره راه ها ،اتوبان ها و زمین های شیب دار
بتنی در ندل های متنوع و شیب با درجات متفاوت
مستطیل ، دایره و بیضی
حتی شیب 90 درجه عمود
گلپخش صبح امروز تولید و عرضه محصولات فضای سبز
لطفا جهت مشاوره و بازدید در تماس باشید
22462003 و 22461855
فلاور باکس شیب بندی
فلاور باکس شیب بندی
فلاور باکس شیب بندی

تهران, تهران, تهران بلوار ارتش بلوار اوشان

عضویت در صنعت