ارسال پیام برای رطوبت سنج گندم با هکتولیتر

رطوبت سنج گندم با هکتولیتر

بازدید:٧٧۵ | ا

بسمه تعالی
دستگاه رطوبت سنج غلات یا رطوبت سنج گندم
وسیله ایست که با اندازه گیری مقدار رطوبت نمونه با استفاده از ظرفیت خازنی و محفظه فلزی لیوانی شکل داخل دستگاه و نرم افزار مخصوصی که شکل هر دانه ای در آن تعریف شده است میزان درصد رطوبت یک نمونه را اندازه گیری می نماید.
این شرکت با توجه به شرایط ارائه خدمات پس از فروش و موجود بودن قطعات جانبی و قیمت مناسب اقدام به ارائه رطوبت سنج هکتولیتردار با مشخصات زیر از کمپانی hinotek چین نموده است.
-دارای دقت 0/5 درصد
-دارای تکرارپذیری 0/2 درصد
-دارای رنج 3 تا 35 درصد
-دارای سیستم جبران دمایی اتوماتیک
-قابلیت اندازه گیری رطوبت دانه های سویا، گندم، -ذرت، جو و برنج


در صورت داشتن هرگونه سئوال در رابطه با دستگاه فوق با شماره های زیر تماس بگیرید:
در ضمن در این مرکز تعمیر انواع رطوبت سنج گندم وتعمیر رطوبت سنج غلات در انواع مختلف انجام می گردد.
09122436094-88826626


تهران, تهران, خیابان سمیه بعداز مفتح

1 / 1
رطوبت سنج گندم با هکتولیتر