www.sanat.ir
قطعات کمپرسور
1 / 1
تعمیرات ترازو – ترازو رطوبت سنج
3 روز قبل آنلاین شد

تعمیرات ترازو – ترازو رطوبت سنج

بازدید:٢٢٣ | ا
مشخصات و ویژگی ها
ترازو چیست :
ترازو) که میزان یا وزن‌سنج و جرم‌سنج نیز( خوانده می‌شود، ابزاری است که برای سنجش مقدار (سنگینی) اجسام از آن استفاده می‌شود. ترازوهای سنتی معمولاً از خاصیت اهرم و دو کفه و یک عقربه میزان به نام شاهین تشکیل شده‌اند. برای سنجش وزن هر جسم از برابری آن با وزنه‌هایی پیش‌ساخته که بر اساس واحدهای وزنی اعم از مثقال و گرم و پوند و … در دسترس هستند استفاده می‌گردد.
ترازو به انواع ترازو – ترازو رطوبت سنج تقسمیم مش شود .
ترازو رطوبت سنج :
در این نوع ترازو نمونه ابتدا وزن شده و بعد از آن توسط یک لامپ هالوژن و یا IR ودر نوع دیگر با استفاده از المنت نمونه گرم شده و رطوبت آن تبخیر می شود ، و در انتها وزن نمونه مجددا اندازه گیری می شود . به این روش روش ترموگرافی متریک گفته می شود .

ترازو :
تعمیر ترازو AND
تعمیر ترازو Kern
تعمیر ترازو Sartorius
تعمیر ترازو OHAUS
تعمیر ترازو Precisa
تعمیر ترازو PCE
تعمیر ترازو Denver
تعمیر ترازو Axis
تعمیر ترازو Mettler
تعمیر ترازو Acculab
تعمیر ترازو Radwag
تعمیر ترازو Shimadzu
تعمیر ترازو Adamlab
ترازو رطوبت سنج :
تعمیر ترازورطوبت سنج AND
تعمیر ترازورطوبت سنج Kern
تعمیر ترازورطوبت سنج Sartorius
تعمیر ترازو رطوبت سنجOHAUS
تعمیر ترازو رطوبت سنجPrecisa
تعمیر ترازورطوبت سنج PCE
تعمیر ترازو رطوبت سنجDenver
تعمیر ترازو رطوبت سنجAxis
تعمیر ترازو رطوبت سنجMettler
تعمیر ترازورطوبت سنج Acculab
تعمیر ترازورطوبت سنج Radwag
تعمیر ترازورطوبت سنج Shimadzu
تعمیر ترازورطوبت سنج Adamlab


تعمیرات ترازو – ترازو رطوبت سنج

تهران, تهران, خیابان مفتح - خیابان سمیه

مرتبط / پیشنهادی

رطوبت سنج پاپیولار Popular PE-TH8010

رطوبت سنج پاپیولار Popular PE-TH8010

اندازه گیری ابزار دقیق بهروز
ترازو دیجیتال GM-600G

ترازو دیجیتال GM-600G

اندازه گیری ابزار دقیق بهروز
ترازو دیجیتال GM-1500P

ترازو دیجیتال GM-1500P

اندازه گیری ابزار دقیق بهروز
ترازو دیجیتال

ترازو دیجیتال

اندازه گیری ابزار دقیق بهروز
دیتالاگر دما و رطوبت اکستچ EXTECH RHT20

دیتالاگر دما و رطوبت اکستچ EXTECH RHT20

اندازه گیری ابزار دقیق بهروز
 رطوبت سنج قلمی اکستچ EXTECH 44550

رطوبت سنج قلمی اکستچ EXTECH 44550

اندازه گیری ابزار دقیق بهروز
 رطوبت سنج قلمی اکستچ EXTECH 44550

رطوبت سنج قلمی اکستچ EXTECH 44550

اندازه گیری ابزار دقیق بهروز
ترموگراف دما و رطوبت یونی تی UNI-T UT331

ترموگراف دما و رطوبت یونی تی UNI-T UT331

اندازه گیری ابزار دقیق بهروز
دما و رطوبت سنج برتر

دما و رطوبت سنج برتر

اندازه گیری ابزار دقیق بهروز
ترمومتر رطوبت سنج لوترون  LUTRON HD-3008

ترمومتر رطوبت سنج لوترون LUTRON HD-3008

اندازه گیری ابزار دقیق بهروز

عضویت در صنعت