لیفتراک و بالابر
1 / 1
نمایندگی رسمی اتوکلاو۲۵لیتری استاندارد کاووش مگا/تجهیز کامل آزمایشگاه
2 هفته قبل آنلاین شد

نمایندگی رسمی اتوکلاو۲۵لیتری استاندارد کاووش مگا/تجهیز کامل آزمایشگاه

بازدید:٢٢۴ | ا
لقمان پژوهش بهینه
(۰۹۱۲۰۷۱۶۰۲۳-۸۸۹۵۷۱۹۸)
-نمایندگی فروش اتوکلاو۲۵لیتری
کاووش مگا با مهر استاندارد ملی
-تولید ونمایندگی فروش دستگاههای
آزمایشگاه کارخانجات بسته بندی غذایی
-دستگاه دین استارک پیرکس
-میکسر آزمایشگاهی دیجیتال
-phمتر دیجیتال اتوکالیبره
-شیکر لوله ورتکس
-شیکر اربیتالی آرد گندم
-بریکس متر مواد غذایی
-شیکر ارلن بالن بهینه
-دستگاه کلوانجر پیرکس
تانک کروماتوگرافی۲۰در۲۰
-آب مقطر گیری پیورتک تایوان
-آون ۵۵لیتری استیلpidفن دار
-سری کامل فیلتراسیون میکروبی
-انکوباتور۵۵لیتری PID-هوشمند
-کاغذ صافی غشایی۰/۴۵و۰/۲۲
-کوره الکتریکی هوشمند
-هود آزمایشگاهی
-اسپکتروفوتومترUv-Vis
-انکوباتور۵۵لیتری یخچالدارpid
-phمتر دیجیتال اتوکالیبره
-ترازوی حرفه ای سه صفر
-پمپ خلا مدل۱۱۵n
-محیطEC/LST/YGC/LB
-سود خالص-تیترات نقره
-تجهیز کامل آزمایشگاه زعفران-سوسیس -کالباس،لبنیات،آب معدنی،رب وکنسرو،
ادویه ‌خشکبار وحبوبات و...با کیفیت
مطلوب زیر نظر کارشناس ارشد آزمایشگاه
۸۸۹۵۴۹۵۷
۸۸۹۵۶۱۳۵
۰۹۱۲۶۱۱۴۷۸۶
نمایندگی رسمی اتوکلاو۲۵لیتری استاندارد کاووش مگا/تجهیز کامل آزمایشگاه

تهران, تهران, تهران بلوار كشاورز خ نادري شماره٢

مرتبط / پیشنهادی

ساخت سینک ضد اسید در شرکت بایرمن

ساخت سینک ضد اسید در شرکت بایرمن

تجهیزات آزمایشگاه بایرمن
باکیفیت ترین فیوم هود در شرکت بایرمن

باکیفیت ترین فیوم هود در شرکت بایرمن

تجهیزات آزمایشگاه بایرمن
تجهیزآزمایشگاه غذایی

تجهیزآزمایشگاه غذایی

لقمان پژوهش بهینه

عضویت در صنعت