ارسال پیام برای PH متر رومیزی رایمند طب

PH متر رومیزی رایمند طب

بازدید:٢٠٠ | ا

ساخت و ارائه پی اچ متر ـ اسید سنج با قابلیت نمایش دما و مقدار ph
همراه با الکترود
و بافر ایرانی
تهران, تهران, خ امام خمینی خ خوش جنوبی

1 / 1
PH متر رومیزی رایمند طب