ارسال پیام برای مرکب چاپ ترانسفر

مرکب چاپ ترانسفر

بازدید:١١٠ | ا

مرکب چاپ افست سابلمیشن
مرکب تصعید
جوهر سابلمیشن
جوهر تصعید
جوهر تصعید جهت چاپ افست

مرکب چاپ ترانسفر با افست برای منسوجات

مناسب برای چاپ روی البسه ، شال ، روسری ، پوشاک ، ...

با قیمتهای کاملا رقابتی .ارسال نمونه رایگان می باشد.

مدیریت فروش : 09127398898

تهران, تهران,