پردیس صنعت
1 / 1
فلوکولانت (پلی اکریل آمید) چیست؟
18 ساعت قبل آنلاین شد

فلوکولانت (پلی اکریل آمید) چیست؟

بازدید:١۵۵ | ا
فلوکولانت چیست؟ در ابتدا بدانید فلوکولانت یا پلی اکریل آمید یا همان پلی الکترولیت در اصلاح عامیانه و غیر تخصصی به نام های مستعار دیگری چون آب صاف کن, پودر آب صاف کن, مواد تیکنر, پودر تیکنر و پودر تصفیه آب نیز معروف است.

فلوکولانت یا پلی اکریل آمید یا پلی_الکترولیت (PAM) یک منعقد کننده شیمیایی است که مهمترین کاربرد آن در فرآیند جداسازی ذرات جامد از مایع است که موجب تسریع و تسهیل فرایند ته نشینی ذرات جامد معلق در مایع می شود.به عبارت دیگر #فلوکولانت در تسهیل فرایند تصفیه پساب و به دست آوردن آب زلال نقش اساسی دارد و عملکرد آن بدین صورت است که پس از حل شدن فلوکولانت در پساب، این منعقد کننده با خنثی کردن بار الکتریکی ذرات پالپ موجود در پساب باعث برخورد آنها با یکدیگر و متراکم تر شدن و حجیم تر شدن آنها شده که اصطلاحا به این عملکرد فلوک شدن گفته می شود و ادامه این زنجیره طولانی تشکیل شده به وسیله فلوکولانت در فاز مایع ، موجب به دام افتادن بیشتر ذرات ریز دانه و تشکیل ذرات بزرگ و حجیم فلوک شده که نهایتا ته نشینی سریعتر ذرات جامد را در بر خواهد داشت.
فلوکولانت (پلی اکریل آمید یا پلی الکترولیت – PAM) حل شده در مایع که باعث این ته نشینی می شود، مایع زلال شده و پالپ غلیظی را حاصل خواهد کرد که در واقع همان نتیجه دلخواه استفاده از فلوکولانت است. به زبان ساده از #فلوکولانت در صنعت جداسازی جامد از مایع استفاده می شود.
فلوکولانت (پلی اکریل آمید) چیست؟

تهران, اندیشه, تهران، فاز 4 شهر جدید اندیشه، بلوار گلهای شرقی، مجتمع تجاری ارغوان، طبقه 4، واحد 276

عضویت در صنعت