قطعات کمپرسور
1 / 4
خدمات ساخت و تعمیرات سیستم های برودتی و سردخانه ای در مازندران
خدمات ساخت و تعمیرات سیستم های برودتی و سردخانه ای در مازندران
خدمات ساخت و تعمیرات سیستم های برودتی و سردخانه ای در مازندران
خدمات ساخت و تعمیرات سیستم های برودتی و سردخانه ای در مازندران
خدمات ساخت و تعمیرات سیستم های برودتی و سردخانه ای در مازندران
2 روز قبل آنلاین شد

خدمات ساخت و تعمیرات سیستم های برودتی و سردخانه ای در مازندران

بازدید:١١٢۶ | ا
ارائه مجموعه کاملی از خدمات در مازندران در زمینه ساخت، تعمیرات و نگهداری سیستم های تبرید و سردخانه ای در مازندران شامل:
- ساخت سردخانه زیر صفر و بالای صفر در مازندران
- ساخت تونل انجماد در مازندران
- ساخت و تعمیر چیلرهای جذبی و تراکمی در مازندران
- ساخت کانکس سرد در مازندران
- ساخت آیس بانک در مازندران
- ساخت بارسفت کن و بستنی ساز در مازندران
- تعمیر یخساز یخچال های ویترینی در مازندران
- تعمیر کمپرسورهای تبریدی در مازندران
- ساخت و تعمیر تابلو برق سیستم های تبرید در مازندران
گروه صنعتی ایرکو/مهندس عابدیان 09114159443
خدمات ساخت و تعمیرات سیستم های برودتی و سردخانه ای در مازندران
خدمات ساخت و تعمیرات سیستم های برودتی و سردخانه ای در مازندران
خدمات ساخت و تعمیرات سیستم های برودتی و سردخانه ای در مازندران
خدمات ساخت و تعمیرات سیستم های برودتی و سردخانه ای در مازندران

مازندران, قائم شهر, مازندران، قائمشهر، کمربندی شمالی، ابتدای عبور پرچیکلا

عضویت در صنعت