پردیس صنعت
1 / 1
ضرب المثلی که در ژاپن اساس توسعه کشورشان شد
3 هفته قبل آنلاین شد

ضرب المثلی که در ژاپن اساس توسعه کشورشان شد

بازدید:٩٧ | ا
مردم ژاپن یک ضرب المثل بسیار جالب دارند که اساس توسعه کشورشون قرار گرفته :

اون ضرب المثل میگه:
بخاطر میخی نعلی افتاد
بخاطر نعلی ، اسبی افتاد
بخاطر اسبی ، سواری افتاد
بخاطر سواری ، جنگی شکست خورد
بخاطر شکستی ، مملکتی نابود شد
و همه اینها بخاطر کسی بود که میخ را خوب نکوبیده بود....

یادمان باشد هر کار ما،
حتی کوچک،
اثری بزرگ دارد که شاید در همان لحظه ما نبینیم ...

منبع : کانال آکادمی مدیریت حرفه ای
ضرب المثلی که در ژاپن اساس توسعه کشورشان شد

اصفهان, اصفهان, اصفهان

عضویت در صنعت