www.sanat.ir
1 / 3
egg-yolk
egg-yolk
egg-yolk
egg-yolk
1 هفته قبل آنلاین شد

egg-yolk

بازدید:١۶٨ | ا
مشخصات و ویژگی ها
برند merck
اصالت آلمان

egg-yolk محلول 50 سی سی از کمپانی مرک المان        کد :1.03784

Egg yolk emulsionsterile, 50%, suitable for microbiology

 


 

egg-yolk
egg-yolk
egg-yolk

تهران, تهران, تهران -خیابان شریعتی-خیابان شکر ابی

مرتبط / پیشنهادی

هواساز

هواساز

به آزماسکو
فیلتر اولپا

فیلتر اولپا

به آزماسکو
فیلتر هپا

فیلتر هپا

به آزماسکو
اتاق تمیز

اتاق تمیز

به آزماسکو
آلسین بلو

آلسین بلو

زیست پردیس
پارتیکل سایز آنالایزر

پارتیکل سایز آنالایزر

قیمت: ٧٠٠,٩٠٠ تومان
ثمین/ ژاو تجهیز آزما
اوره از سیگما

اوره از سیگما

نوآوران تکنولوژی زیستی
تریس  مرک

تریس مرک

نوآوران تکنولوژی زیستی
ماده phytohemagutinin gibco 10 cc

ماده phytohemagutinin gibco 10 cc

نوآوران تکنولوژی زیستی
کرایو ویال 2 سی سی استریل dnase &rnase free

کرایو ویال 2 سی سی استریل dnase &rnase free

نوآوران تکنولوژی زیستی
تیترازول سدیم هیدروکساید merck

تیترازول سدیم هیدروکساید merck

نوآوران تکنولوژی زیستی
کیتهای استخراج dna &rna کمپانی addbio

کیتهای استخراج dna &rna کمپانی addbio

نوآوران تکنولوژی زیستی
کیت استخراج rna 100 t

کیت استخراج rna 100 t

نوآوران تکنولوژی زیستی
الایزا واشر biotek امریکا

الایزا واشر biotek امریکا

نوآوران تکنولوژی زیستی
الایزا ریدر مدل  elx 808iu  biotek

الایزا ریدر مدل elx 808iu biotek

نوآوران تکنولوژی زیستی
اسید بوریک مرک

اسید بوریک مرک

نوآوران تکنولوژی زیستی
پتاسیم کربنات  500 گرمی  merck

پتاسیم کربنات 500 گرمی merck

نوآوران تکنولوژی زیستی
106482  sodium hydroxide merck

106482 sodium hydroxide merck

نوآوران تکنولوژی زیستی

عضویت در صنعت