کاربرد پلی الکترولیت در کشاورزی

بازدید:۶٢۵ | ا
1 / 1
کاربرد پلی الکترولیت در کشاورزی

پلی الکترولیت در کشاورزی نیز مورد استفاده قرار می گیرد در سال های اخیر تحقیقات وسیعی درباره ی خطرات این ترکیب بر سلامتی انجام پذیرفته است. نگرانی های زیادی وجود داشت که میوه ها و محصولات تولیدی با این ترکیب آلوده و سرطانزا باشند. اما تحقیقات ثابت کرده است که استفاده از این ماده در این صنعت هیچ خطری در پی ندارد بلکه خواص زیر را می تواند در پی داشته باشد:

گیاهان بزرگتر و قوی تر با ریشه های گسترده تر
جوانه زدن سریعتر بذر
جذب آب بیشتر
پاسخ دهی سریع تر و جذب بهتر کود ها
تهران, اندیشه, تهران، فاز 4 شهر جدید اندیشه، بلوار گلهای شرقی، مجتمع تجاری ارغوان، طبقه 4، واحد 276

مرتبط / پیشنهادی

درب زیرسقفی

درب زیرسقفی

گروه حفاظتی سپاس
93 S
HTC-1 ترموهیدرومتر (دماسنج و رطوبت سنج )

HTC-1 ترموهیدرومتر (دماسنج و رطوبت سنج )

شرکت تجهیز کاران احجام
10 S
عامل فروش فیوز Lawson  در ایران

عامل فروش فیوز Lawson در ایران

صنعت و بازرگانی ریحانی
حمام کالیبراسیون منفی 70 درجه TENSER PLUS

حمام کالیبراسیون منفی 70 درجه TENSER PLUS

قیمت: ١١١,١١١ تومان
کالجو