قطعات کمپرسور
1 / 1
نمایشگاه تخصصی صنعت دام و طیور، شیلات، دامپزشکی، زنبور داری و صنایع وابسته
3 ماه قبل آنلاین شد

نمایشگاه تخصصی صنعت دام و طیور، شیلات، دامپزشکی، زنبور داری و صنایع وابسته

بازدید:١۴٨ | ا
نمایشگاه تخصصی صنعت دام و طیور، شیلات، دامپزشکی، زنبور داری و صنایع وابسته قائمشهر 98 شانزدهمین دوره
تاریخ بازدید : 9 الی 12 مهر ماه 98
زمان بازدید: 16 الی 22
مسئول برگزار کننده: خانم رحمت نژاد و خانم قلی پور
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی قائمشهر
شماره تماس : 09113280085 / 09118002637
نمایشگاه تخصصی صنعت دام و طیور، شیلات، دامپزشکی، زنبور داری و صنایع وابسته

اصفهان, اصفهان, اصفهان

عضویت در صنعت