www.sanat.ir
1 / 1
ثروتمندترین اشخاص در هر ایالت آمریکا
2 ماه قبل آنلاین شد

ثروتمندترین اشخاص در هر ایالت آمریکا

بازدید:١٧۶ | ا
مشخصات و ویژگی ها
ثروتمندترین اشخاص در هر ایالت آمریکا

♦️پیر امیدیار، ایرانی موسس e-bay هم با ثروت 8.9 میلیارد دلار در بین این افراد دیده می شود.
با مدیران نامدار ایران همراه شوید
ثروتمندترین اشخاص در هر ایالت آمریکا

اصفهان, اصفهان, اصفهان

عضویت در صنعت