www.sanat.ir
1 / 3
فروش زئولیت در استخر پرورش ماهی
فروش زئولیت در استخر پرورش ماهی
فروش زئولیت در استخر پرورش ماهی
فروش زئولیت در استخر پرورش ماهی
19 ساعت قبل آنلاین شد

فروش زئولیت در استخر پرورش ماهی

بازدید:۴٧٨ | ا
مشخصات و ویژگی ها
زئولیت کلینوپتیلولیت با توجه به ویژگی های ساختمانی و فیزیکی خود، امکان جذب گاز آمونیاک را فراهم میکند.
پیوند میان زئولیت کلینوپتیلولیت با یون آمونیوم پایه بسیاری از مصارف زئولیت در توسعه زمینه های مختلف کشاورزی قرار گرفته است .
زئولیت حاصل از منابع معدنی ایران، 95% از آمونیوم موجود در آب را حذف می کند.
در استخرهای پرورش ماهی که از زئولیت استفاده شده به علت جذب آمونیوم توسط زئولیت، کار باکتری های مضر دچار مشکل شده و در نتیجه تاثیر آن روی PHکمتر میگردد.
شرکت توسعه معادن و مواد معدنی آسیا تولید کننده و صادر کننده زئولیت در انواع دانه بندی با کیفیت درجه یک برای صنعت پرورش ماهی می باشد .
جهتمشاوره،خریدوکسباطلاعاتبیشترباکارشناسانماتماسحاصلفرمائید.
http://immd.ir/%D8%B2%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C/
09331118625
02128421230
02332224502
کلماتکلیدی: زئولیت،تولیدکنندهزئولیت، زئولیت چیست؟زئولیتکلینوپتیلولیت،قیمت زئولیت ، زئولیت درجه یک، فروش زئولیت، زئولیت کشاورزی، زئولیت دفع آفات، زئولیت پرورش ماهی ، استخر ماهی، پرورش ماهی، زئولیت تولید سموم، تبادلیونی،کاتالیزور،Zeolite.
فروش زئولیت در استخر پرورش ماهی
فروش زئولیت در استخر پرورش ماهی
فروش زئولیت در استخر پرورش ماهی

تهران, تهران, خیابان پاسداران - روبروی نگارستان ششم

عضویت در صنعت