www.sanat.ir
1 / 3
ماده cytochalasin b  محصول کمپانی abcam
ماده cytochalasin b  محصول کمپانی abcam
ماده cytochalasin b  محصول کمپانی abcam
ماده cytochalasin b  محصول کمپانی abcam
1 هفته قبل آنلاین شد

ماده cytochalasin b محصول کمپانی abcam

بازدید:١٨٣ | ا
مشخصات و ویژگی ها
ماده cytochalasin b محصول کمپانی abcam
از سیتو کالازین b به عنوان متوقف کننده سیتو کینز درسلول های در حال تقسیم استفاده می شود
ماده cytochalasin b  محصول کمپانی abcam
ماده cytochalasin b  محصول کمپانی abcam
ماده cytochalasin b  محصول کمپانی abcam

تهران, تهران, تهران -خیابان شریعتی-خیابان شکر ابی

مرتبط / پیشنهادی

هواساز

هواساز

به آزماسکو
فیلتر اولپا

فیلتر اولپا

به آزماسکو
فیلتر هپا

فیلتر هپا

به آزماسکو
اتاق تمیز

اتاق تمیز

به آزماسکو
پارتیکل سایز آنالایزر

پارتیکل سایز آنالایزر

قیمت: ٧٠٠,٩٠٠ تومان
ثمین/ ژاو تجهیز آزما
ماده phytohemagutinin gibco 10 cc

ماده phytohemagutinin gibco 10 cc

نوآوران تکنولوژی زیستی
کرایو ویال 2 سی سی استریل dnase &rnase free

کرایو ویال 2 سی سی استریل dnase &rnase free

نوآوران تکنولوژی زیستی
egg-yolk

egg-yolk

نوآوران تکنولوژی زیستی
کیتهای استخراج dna &rna کمپانی addbio

کیتهای استخراج dna &rna کمپانی addbio

نوآوران تکنولوژی زیستی
کیت استخراج rna 100 t

کیت استخراج rna 100 t

نوآوران تکنولوژی زیستی
الایزا واشر biotek امریکا

الایزا واشر biotek امریکا

نوآوران تکنولوژی زیستی
الایزا ریدر مدل elx 808iu biotek

الایزا ریدر مدل elx 808iu biotek

نوآوران تکنولوژی زیستی
106482 sodium hydroxide merck

106482 sodium hydroxide merck

نوآوران تکنولوژی زیستی
سر سمپلر ابی فیلتر دار داخل رک

سر سمپلر ابی فیلتر دار داخل رک

نوآوران تکنولوژی زیستی
ماده nisin sigma n5764 1gr

ماده nisin sigma n5764 1gr

نوآوران تکنولوژی زیستی
سیتریک اسید مرک

سیتریک اسید مرک

نوآوران تکنولوژی زیستی
محیط کشت SLIM MILK

محیط کشت SLIM MILK

نوآوران تکنولوژی زیستی
مینی فیوژ ورتکس

مینی فیوژ ورتکس

نوآوران تکنولوژی زیستی

عضویت در صنعت