ارسال پیام برای خدمات خم و پانچ کلیه لوله های فولادیcnc استیل-الومینیوم و مسی

خدمات خم و پانچ کلیه لوله های فولادیcnc استیل-الومینیوم و مسی

بازدید:۵٠۵ | ا

خدمات خم و پانچ کلیه لوله های فولادیcnc استیل-الومینیوم و مسی خدمات خم و پانچ کلیه لوله های فولادیcnc استیل-الومینیوم و مسی ا و ضخامت های مختلف و زاویه خم تا 180 درجه .موارد مصرف در صنایع . خودروسازان. موتورسیکلت سازان مبلمان اداری و شهری . دستگاهای بدن سازی.
البرز, کرج, کرج 45متری گلشهر چ حدادی س کورش پ 5

برچسب ها: #خم #پانچ #لوله #پروفیل #استیل
خدمات خم و پانچ کلیه لوله های فولادیcnc استیل-الومینیوم و مسی
خدمات خم و پانچ کلیه لوله های فولادیcnc استیل-الومینیوم و مسی
خدمات خم و پانچ کلیه لوله های فولادیcnc استیل-الومینیوم و مسی
خدمات خم و پانچ کلیه لوله های فولادیcnc استیل-الومینیوم و مسی
1 / 4
خدمات خم و پانچ کلیه لوله های فولادیcnc استیل-الومینیوم و مسی
2 / 4
خدمات خم و پانچ کلیه لوله های فولادیcnc استیل-الومینیوم و مسی
3 / 4
خدمات خم و پانچ کلیه لوله های فولادیcnc استیل-الومینیوم و مسی
4 / 4
خدمات خم و پانچ کلیه لوله های فولادیcnc استیل-الومینیوم و مسی