ارسال پیام برای ست سمپلر متغییر socorex

ست سمپلر متغییر socorex

بازدید:٨٧ | ا

ست سمپلر socorex متغییر 5/.-10 , 10-100 , 100-1000 میکرو لیتر با قابلیت اتو کلاو
سمپلرها یکی از مهمترین و پرکاردبرد ترین ابزار آلات مورد استفاده در تمامی بخش های آزمایشگاه ها می باشند که جهت انتقال حجم کم و مشخص محلول یا مایعاتی که نیاز به دقت زیاد دارند ، استفاده می شوند.
سمپلرها که گاهاً با نام پیپتور یا میکروپیپت خوانده می شوند در محدوده بین 0.2 تا 10.000 مایکرولیتر جهت استفاده در تکنیکهای بیولوژی مولکولی مانند (Realtim PCR, PCR, DNA Sequencing) ساخته شده اند و از طریق مکش و جابجائی هوا توسط بالشک های هوا انتقال محلولها را انجام می دهند

تهران, تهران, تهران -خیابان شریعتی-خیابان شکر ابی

ست سمپلر متغییر socorex
ست سمپلر متغییر socorex
ست سمپلر متغییر socorex
ست سمپلر متغییر socorex
1 / 4
ست سمپلر متغییر socorex
2 / 4
ست سمپلر متغییر socorex
3 / 4
ست سمپلر متغییر socorex
4 / 4
ست سمپلر متغییر socorex
www.socorex.com