لیفتراک و بالابر
1 / 1
کیت سختی کل در آب (آب های تصفیه و خام)
6 روز قبل آنلاین شد

کیت سختی کل در آب (آب های تصفیه و خام)

بازدید:٧۴ | ا
قیمت هر (عدد) 100,000 تومان
تجهیزات اندازه گیری شکیبی با مدیریت آقای احمد شکیبی
آدرس :تهران تلفن : 02133116260 و تلفن همراه 09010142022
آدرس فروشگاه : مشهد – خیابان سنایی ، میدان صاحب الزمان ، مجتمع سبحان طبقه هم کف ، پلاک 21
تلفن تماس 05137133824 الی 5 و 05137133832
فکس 02189789897
تلفن همراه 09159130781
ظرف آزمایش را با آب مورد آزمایش بشویید و تا خط نشانه پر کنید. 2 قطره از معرف شماره 1 به آب اضافه کنید و بهم بزنید. چنانچه آب آبی شد دارای سختی نمی باشد ولی چنانچه رنگ آب قرمز شد آب سختی دارد. از محلول شماره 2 قطره قطره اضافه کنید و بهم بزنید تا رنگ آب از قرمز به آبی برگردد. تعداد قطرات آب را در عدد 17 ضرب کنید و مقدار سختی آب بر حسب میلی گرم در لیتر یا PPM بر حسب کربنات کلسیم بدست می آید. برای آزمایش آب های نرم (تصفیه شده) روش ذیل را انجام دهید. چنانچه آب قرمز رنگ شد با محلول شماره 3 قطره قطره آب را تیتر کنید تا رنگ آبی ظاهر شود . تعداد قطرات مصرف شده را در عدد 1.5 ضرب نمایید مقدار سختی آب بر حسب میلی گرم یا PPM بدست می آید.
کیت سختی کل در آب (آب های تصفیه و خام)

تهران, تهران, تهران-لاله زار جنوبی مشهد-خیابان سنایی

عضویت در صنعت