ارسال پیام برای سمپلر متغییر سکورکس

سمپلر متغییر سکورکس

بازدید:۴١ | ا

سمپلر متغییرسکورکس محصول کشور سویس قابل اتو کلاو در سایزهای مختلف
سمپلر متغییر 5/.-10 میکرولیتر
سمپلر متغییر 10-100 میکرو لیتر
سمپلر متغییر 100-1000 میکرو لیتر

تهران, تهران, تهران -خیابان شریعتی-خیابان شکر ابی

سمپلر متغییر سکورکس
سمپلر متغییر سکورکس
سمپلر متغییر سکورکس
سمپلر متغییر سکورکس
1 / 4
سمپلر متغییر سکورکس
2 / 4
سمپلر متغییر سکورکس
3 / 4
سمپلر متغییر سکورکس
4 / 4
سمپلر متغییر سکورکس
https://t.me/rehiaghaee