لیفتراک و بالابر
1 / 1
درس هایی ارزشمند از کتاب هفت عادت مردمان موثر
3 ماه قبل آنلاین شد

درس هایی ارزشمند از کتاب هفت عادت مردمان موثر

بازدید:١۴٢ | ا
عادت اول : عامل بودن
مسئولیت کارهای خود را برعهده بگیرید و اشخاص و شرایط را ملامت نکنید...

عادت دوم: ذهنأ از پایان شروع کنید
به روشنی ، مقصدتان را تعیین کنید تا بدانید که میخواهید به کجا برسید...

عادت سوم: نخست به اولین ها بپردازید
به سمت عمل کردن گام بردارید و بدون تاخیر گام اول را بردارید...

عادت چهارم: طرز فکر برنده_برنده داشته باشید
میان احترام به خود و احترام به دیگران تعادل ایجاد کنید...

عادت پنجم: اول فهمیدن و سپس فهماندن
اول در پی فهمیدن باشید،سپس سعی کنید بفهمانید،پس از توجه به دیدگاه خودتان به موضوع از دید دیگران نیز بنگرید...

عادت ششم: نیروی جمعی ایجاد کنید
از قدرت تیم سازی غافل نشوید...

عادت هفتم: ارّه ی خود را تیز کنید
باز سازی دانسته ها شرط اول است، گاه دست از کار بکشید و اطلاعات خود را به روز کنید...


منبع : کانال تخصصی مدیران فرهیخته
درس هایی ارزشمند از کتاب هفت عادت مردمان موثر

اصفهان, اصفهان, اصفهان

عضویت در صنعت