پردیس صنعت
1 / 4
روف گاردن
روف گاردن
روف گاردن
روف گاردن
روف گاردن
4 روز قبل آنلاین شد

روف گاردن

بازدید:۴۵٢ | ا
طراحی،نظارت ،اجرای #روف_گاردن
عضو سازمان نظام #مهندسی کشاورزی
دارای رتبه صلاحیت پیمانکاری
ساخت محصولات استاندارد مرتبط و
محاسبه تحمل بار اضافه در بام و بالکن
نمای و متناسب با سن و ساختمان
اجرای بهترین روش های روز دنیا
گلپخش صبح امروز
22461855
22462003
روف گاردن
روف گاردن
روف گاردن
روف گاردن

تهران, تهران, تهران بلوار ارتش بلوار اوشان

مرتبط / پیشنهادی

فلاور باکس نرده ای

فلاور باکس نرده ای

گلپخش صبح امروز
فلاور باکس شیب بندی

فلاور باکس شیب بندی

گلپخش صبح امروز
شهرک صنعتی

شهرک صنعتی

گلپخش صبح امروز
فلاور باکس و نیمکت

فلاور باکس و نیمکت

گلپخش صبح امروز
افزایش فضای سبز

افزایش فضای سبز

گلپخش صبح امروز
فضای سبز صنعتی

فضای سبز صنعتی

گلپخش صبح امروز
خانه سبز

خانه سبز

گلپخش صبح امروز
محوطه سازی

محوطه سازی

گلپخش صبح امروز
فضای سبز

فضای سبز

گلپخش صبح امروز
نگهداری فضای سبز

نگهداری فضای سبز

گلپخش صبح امروز
فلاور باکس بتونی

فلاور باکس بتونی

گلپخش صبح امروز
محصولات روف گاردن

محصولات روف گاردن

گلپخش صبح امروز
روف گاردن و دیوار سبز

روف گاردن و دیوار سبز

گلپخش صبح امروز

عضویت در صنعت