www.sanat.ir
1 / 1
شما به ۴ نفر در زندگی نیاز دارید
2 ماه قبل آنلاین شد

شما به ۴ نفر در زندگی نیاز دارید

بازدید:١٧۵ | ا
مشخصات و ویژگی ها
همه ما در زندگی به طور خاص به ۴ نفر نیاز داریم،
یک دوست که با او راحت باشیم،
یک مشوق که زمانی که خسته می‌شویم یا کم می‌آوریم به ما انرژی بدهد.
یک مرشد که تجربه و درایت شخصی خود را با ما به اشتراک بگذارد و به پیشرفت ما کمک کند و ظرفیت‌های ما را کشف کند.
یک مربی که بر کارایی ما تمرکز داشته باشد و با بررسی کارهایمان و بازخورد دادن و برنامه‌ریزی، ما را به سمت اهدافمان هدایت کند.
البته ماهم باید یکی ازاین افرادبرای دیگران باشیم

منبع : کانال مدیران فرهیخته
شما به ۴ نفر در زندگی نیاز دارید

اصفهان, اصفهان, اصفهان

عضویت در صنعت