ارسال پیام برای پرس بار و کاتر در دستگاه تسمه کش و کاربرد آن

پرس بار و کاتر در دستگاه تسمه کش و کاربرد آن

بازدید:١١ | ا

پرس بار و کاتر در دستگاه تسمه کش و کاربرد آن:
پرس بار و کاتر در دستگاه تسمه کش از قطعات پر مصرف وکاربردی می باشند که در واقع هر کدام از این قطعه ها چند وظیفه دارند. کاتر،کاتر در تسمه کش نیمه اتوماتیک: قسمت بالای آن نقش نگهدارنده سر تسمه را دارد و قسمت داخلی آن نقش یک لبه قیچی را برای برش تسمه ایفا می کند.
پرس بار،پرس بار در تسمه کش نیمه اتوماتیک: قسمت لبه سمت چپ یا راست قطعه نقش لبه دیگر قیچی را دارد(یک لبه کاتر لبه دیگر پرس بار) وقسمت سطح بالایی قطعه پرس بار را انجام می دهد.در واقع بعد از اینکه المنت تسمه کش دو سر تسمه را مذاب می کند پرس بار با اعمال فشار دو سر تسمه را به یک دیگرمی فشارد و می چسباند.http://www.rastinsanaat.com
تهران, تهران, بزرگراه نواب از جنوب به شمال،پل کمیل،مجتمع اداری افرا،طبقه 6 واحد602