ارسال پیام برای پالت پلاستیکی جک پالت خور

پالت پلاستیکی جک پالت خور

بازدید:۴٧ | ا

پالت پلاستیکی 120*100 مواد پلی اتیلن خالص
با قابلیت حمل 1200 کیلو گرم در حالت حرکت
با قابلیت تحمل وزن 2200 کیلو گرم در حالت ثابت
سطح مشبک و دارای شاسی پلی اتیلنی در زیر
قابلیت حمل با لیفتراک از 4 جهت و حک پالت خور از دو طرف .
قزوین, قزوین, کارخانه1 : شهرک صنعتی البرز قزوین کارخانه 2 : شهرک صنعتی جاده مخصوص کرج کارخانه 3 : پالت فلزی اصفهان شهرک صنعتی سه راه مبارکه

پالت پلاستیکی جک پالت خور
پالت پلاستیکی جک پالت خور
1 / 2
پالت پلاستیکی جک پالت خور
2 / 2
پالت پلاستیکی جک پالت خور
www.iranpalet.com