کمپرسور هوا اصفهان
1 / 3
آموزش زبان با سریال فرندز توسط سهیل سام با متدهای کاربردی
آموزش زبان با سریال فرندز توسط سهیل سام با متدهای کاربردی
آموزش زبان با سریال فرندز توسط سهیل سام با متدهای کاربردی
آموزش زبان با سریال فرندز توسط سهیل سام با متدهای کاربردی
6 ساعت قبل آنلاین شد

آموزش زبان با سریال فرندز توسط سهیل سام با متدهای کاربردی

بازدید:١۶۴ | ا
آموزش زبان با سریال فرندز از جدیدترین دوره های آموزش زبان انگلیسی است. دوره آموزش زبان با سریال فرندز به منظور کاربردی کردن آموزش زبان انگلیسی در قالبی مفرح و لذتبخش توسط آموزش زبان با سریال فرندز توسط سهیل سام با متدهای کاربردی ایجاد شده است. سریال فرندز یکی از محبوب ترین سریال های انگلیسی است که در کنار فیلم نامه طنز و جذابی که دارد بسیاری از مکالمات روزمره را در اختیار زبان آموزان قرار می دهد. دیدن سریال به تنهایی نمی تواند به قدر کافی مهارت های زبان انگلیسی شما را تقویت کند اما هنگامی که با آموزش های استاد همراه باشد به صورت کاربردی مهارتهای شما را ارتقاء می بخشد. دروس و تمرین زیاد و فشرده می تواند باعث خستگی زبان آموزان شود به همین جهت در دوره آموزش زبان با سریال فرندز دروس به صورتی کوتاه و جذاب طراحی شده اند که هر روز به شما ارائه می شوند. دروس ارائه شده به نیم ساعت تا یک ساعت زمان برای مطالعه نیاز دارند. در دوره آموزش زبان با سریال فرندز vocabulary ،grammar ،pronunciation و دیگر مهارت های زبان انگلیسی شما به صورت همزمان هدف قرار می گیرند. در دوره آموزش زبان با سریال فرندز علاوه بر فایل های مربوط به سریال فرندر انواع محتواهای آموزشی به شما ارائه می شوند. آموزش مجازی زبان انگلیسی، آموزش مکالمه زبان انگلیسی، آموزش گرامر زبان انگلیسی، آموزش کاربردی زبان انگلیسی و ... از دیگر دوره هایی هستند که توسط آموزش زبان با سریال فرندز توسط سهیل سام با متدهای کاربردی برگزار می شوند. برای ثبت نام در دوره آموزش زبان با سریال فرندز با آموزش زبان با سریال فرندز توسط سهیل سام با متدهای کاربردی تماس بگیرید.
آموزش زبان با سریال فرندز توسط سهیل سام با متدهای کاربردی
آموزش زبان با سریال فرندز توسط سهیل سام با متدهای کاربردی
آموزش زبان با سریال فرندز توسط سهیل سام با متدهای کاربردی

اصفهان, اصفهان,

عضویت در صنعت