www.sanat.ir
1 / 1
هیدروموتور رکسروت A4FM
8 ماه قبل آنلاین شد

هیدروموتور رکسروت A4FM

بازدید:١٣٢ | ا
مشخصات و ویژگی ها
برای مدارهای باز و بسته

اندازه 22 … 500

سری 1، سری 3

فشار اسمی تا 400 بار

فشار حداکثر تا 450 بارداده های تکنیکی
سیالات

ما درخواست می کنیم قبل از شروع پروژه، اطلاعات دقیق در مورد انتخاب مایعات فشار و شرایط کاربرد را از کاتالوگ RE 90220 (روغن معدنی) RE 90221 (مایعات هیدرولیک تجزیخ پذیر در محیط زیست) و RE 90223 (مایعات مقاوم در برابر آتش، HF) مطالعه بفرمایید

هنگام استفاده از مایعات هیدرولیکی قابل قبول HF- با محیط زیست ممکن است محدودیت های احتمالی برای داده های فنی مورد توجه قرار گیرد. در صورت لزوم لطفا با بخش فنی ما تماس بگیرید

اندازه های 22 تا 56 برای عملیات با HFA، HFB و HFC مناسب نیستند.محدوده ویسکوزیته عملیاتی
برای به دست آوردن کارایی مطلوب و عمر مفید، توصیه می شود که ویسکوزیته عامل (در دمای کار) از داخل محدوده انتخاب شود:

νopt = عملکرد ویسکوزیته 16 … 36 mm2 / sتذکر ها در مورد انتخاب مایع هیدرولیک
برای انتخاب مایع صحیح، باید دمای کار در حلقه (مدار بسته) یا دمای مخزن (مدار باز) را در نظر بگیرید

مایع هیدرولیکی باید متناسب انتخاب شود تا در محدوده دمای کار، ویسکوزیته عمل در محدوده بهینه (νopt) قرار گیرد ما توصیه می کنیم که حداکثر دامنه ویسکوزیته ممکن است در هر مورد انتخاب شود.

مثال: در دمای محیط X ° C دمای عملیاتی 60 درجه سانتیگراد است. در محدوده ویسکوزیته عامل ، این دامنه ویسکوزیته VG 46 یا VG 68 استمهم: روغن هیدرولیک تحت تاثیر فشار و سرعت موتور است و همیشه دمای آن بالاتر از دمای مدار است. با این حال، در هیچ نقطه ای از مدار ممکن است دمای از 115 درجه سانتیگراد برای اندازه های 22 … 56 یا 90 درجه سانتیگراد برای اندازه های 71 … 500 تجاوز کند.تصفیه
استفاده از فیلتر شفاف برای تشخیص درجه خلوص مایع فشار بهتر است و همچنین طول عمر پیستونی را افزایش می دهد.برای اطمینان از عملکرد واحد پیستونی محوری حداقل درجه خلوص:

9 به NAS 1638

18/15 به ISO / DIS 4406 ضروری است

در دمای بسیار بالای مایع هیدرولیک (90 درجه سانتیگراد تا حداکثر 115 درجه سانتیگراد، برای اندازه های 71 … 500 مجاز نیست) حداقل کلاس خالص:

8 تا NAS 1638

17/14 به ISO / DIS 4406 ضروری است.عمومی
در هنگام راه اندازی و در حین عملیات، محفظه موتور به طور ممتد باید با مایع هیدرولیکی پر شود .راه اندازی باید در سرعت کم و بدون بار انجام شود تا سیستم به طور کامل عمل کند.

در حالت ایستاده، ممکن است مورد از طریق خط عملیاتی تخلیه شود. روغن هیدرولیک در محفظه باید از طریق خروجی بالا تخلیه شود تا مخزن کاملا تخلیه شودنصب زیر سطح مخزن
موتور زیر دقیقه سطح روغن در مخزن (استاندارد)

➔ قبل از راه اندازی از طریق پورت تخلیه بالا، موتور پیستونی محوری را پر کنید

➔ موتور را با سرعت بچرخانید کم تا موتور به طور کامل پر کنید

➔ حداقل عمق Imerson خط تخلیه در مخزن: 200mm
هیدروموتور رکسروت A4FM

تهران, تهران, تهران خیابان مطهری خیابان علی اکبری خیابان صحاف زاده پلاک 58واحد4

عضویت در صنعت