پردیس صنعت
1 / 1
خرید دوبل دیود،فروش دوبل تریستور یا ماژول دیود تریستور
7 روز قبل آنلاین شد

خرید دوبل دیود،فروش دوبل تریستور یا ماژول دیود تریستور

بازدید:۶۶ | ا

بازرگانی راد الکتریک بین الملل یکی از بزرگترین تامین کنندگان تجهیزات برقی و قطعات الکترونیک صنعتی بوده و نماینده دیود سمکیرون Semikron، نماینده دیود وستکد Westcode، نماینده دیود آی ایکس وای اس IXYS، نماینده تریستور سمکیرون Semikron، نماینده تریستور وستکد Westcode، نماینده تریستور آی ایکس وای اس IXYS بوده که مجموعا انواع نیمه هادی مانند دوبل دیود، ماژول دیود، دوبل تریستور و ماژول تریستور تولید کرده و در سایر محصولاتش مانند آی جی بی تی، ماژول IGBT، ماژول دیود تریستور را در انواع دیود، انواع تریستور، انواع دوبل دیود، انواع دوبل تریستور در ایران با قیمت دیود مناسب و قیمت تریستور مناسب و امکان خرید دوبل دیود، خرید دوبل تریستور و فروش دوبل دیود و فروش دوبل تریستور با کیفیت بالا و صد در صد دیود اورجینال یا تریستور اورجینال عرضه می شوند.
دیود دوبل چیست:
دیود دوبل یا ماژول دیود منبع تغذیه سوئیچ شده موازی را جدا می‌کند. بدان معنی است که دیگر اتصال کوتاه نیست. و تحت تاثیر بار چه در خروجی یکی از واحدهای منبع تغذیه و چه در خط تغذیه به ماژول دیود یا دویبل دیود اطمینان و قابلیت اطمینان منبع تغذیه مطلق را می دهد. و در بعضی از طراحی ها به جای یک دیود از دوبل دیود استفاده می‌شود.
تریستور دوبل چیست:
تریستور دوبل یا ماژول تریستور برای کنترل و یکسوسازی جریان تنها در یک جهت استفاده می‌شود. دوبل تریستور مانند یک سوئیچ مکانیکی کار می‌کند: می‌تواند روشن یا خاموش شود. زمانی که پالس جریان/ولتاژ به گیت تریستور اعمال شود، دوبل تریستور روشن شده و شروع به هدایت می‌کند. بنابراین در بعضی از طراحی ها به جای استفاده از یک تریستور از دوبل تریستور استفاده می‌شود.
تعدادی از دوبل دیود سمیکرون و دوبل تریستور سمیکرون:
دوبل تریستور SKKT 273 - ماژول تریستور سمیکرون (دوبل تریستور) 273 آمپر 1800-1200 ولت SKKT273
ماژول تریستور SKKQ 800/18E- ماژول تریستور سمیکرون (تریستور آنتی پارالل) 800 آمپر 1800 ولت SKKQ800/18E - ماژول تریستور SKKQ 1200/18E - ماژول تریستور سمیکرون (تریستور آنتی پارالل) 1225 آمپر 1800 ولت SKKQ1200/18E - دوبل تریستور SKKT 58/16 E - ماژول تریستور سمیکرون (دوبل تریستور) 55 آمپر 1600 ولت SKKT58/16 E - دوبل تریستور SKKT 92 - ماژول تریستور سمیکرون (دوبل تریستور) 55 آمپر 1800-800 ولت SKKT92 - دوبل تریستور SKKT 106- - ماژول تریستور سمیکرون (دوبل تریستور) 106 آمپر 1800-800 ولت SKKT106 - دوبل تریستور SKKT 162 - ماژول تریستور سمیکرون (دوبل تریستور) 156 آمپر 1800-800 ولت SKKT162 - دوبل تریستور SKKT 172 - ماژول تریستور سمیکرون (دوبل تریستور) 175 آمپر 1800-1400 ولت SKKT 172 - دوبل تریستور SKKT 323/18 E - ماژول تریستور سمیکرون (دوبل تریستور) 320 آمپر 1800 ولت SKKT 323/18 E - دوبل تریستور SKKT 330 - ماژول تریستور سمیکرون (دوبل تریستور) 305 آمپر 1800-800 ولت SKKT 330 - دوبل تریستور SKKT 570/18 E - ماژول تریستور سمیکرون (دوبل تریستور) 570 آمپر 1800 ولت SKKT570/18E - دوبل تریستور SKKT 107/16 E - ماژول تریستور سمیکرون (دوبل تریستور) 119 آمپر 1600 ولت SKKT107/16E - ماژول تریستور SKKQ 560 - ماژول تریستور سمیکرون (تریستور آنتی پارالل) 560 آمپر 1400-1800ولت SKKQ 560 - ماژول تریستور SKKQ 3000 - ماژول تریستور سمیکرون (تریستور آنتی پارالل) 3080 آمپر 1400-1800ولت SKKQ 3000 - ماژول تریستور SKKQ 560 - ماژول تریستور سمیکرون (تریستور آنتی پارالل) 560 آمپر 1400-1800ولت SKKQ 560 - ماژول تریستور SKKQ 1500 - ماژول تریستور سمیکرون (تریستور آنتی پارالل) 1500 آمپر 1400-1800ولت SKKQ 1500 - دوبل تریستور SKKT 15 - ماژول تریستور سمیکرون (دوبل تریستور) 13.5 آمپر 600-1600ولت SKKT 15 - دوبل تریستور SKKT 27 - ماژول تریستور سمیکرون (دوبل تریستور) 25 آمپر 800-1600ولت SKKT 27 - دوبل تریستور SKKT 27B - ماژول تریستور سمیکرون (دوبل تریستور) 25 آمپر 800-1600ولت SKKT 27B - دوبل تریستور SKKT 42 - ماژول تریستور سمیکرون (دوبل تریستور) 40 آمپر 800-1800ولت SKKT 42 - دوبل تریستور SKKT 42B - ماژول تریستور سمیکرون (دوبل تریستور) 40 آمپر 800-1800ولت SKKT 42B - دوبل تریستور SKKT 57 - ماژول تریستور سمیکرون (دوبل تریستور) 50 آمپر 800-1800ولت SKKT 57 - دوبل تریستور SKKT 57B - ماژول تریستور سمیکرون (دوبل تریستور) 50 آمپر 800-1800ولت SKKT 57B - دوبل تریستور SKKT 58B16 E - ماژول تریستور سمیکرون (دوبل تریستور) 55 آمپر 1600ولت SKKT 58B16 E - دوبل تریستور SKKT 72B - ماژول تریستور سمیکرون (دوبل تریستور) 70 آمپر 800-1800ولت SKKT 72B - دوبل دیود SKKD 15 - ماژول دیودسمیکرون (دوبل دیود) 14 آمپر 1600-600 ولت SKKD15 - دوبل دیود SKKD 260 - ماژول دیودسمیکرون (دوبل دیود) 260 آمپر 2200-800 ولت SKKD260 - دوبل دیود SKKD 46 - ماژول دیودسمیکرون (دوبل دیود) 134 آمپر 1600 ولت SKKD46 - دوبل دیود SKKD 100 - ماژول دیودسمیکرون (دوبل دیود) 100 آمپر 1800-400 ولت SKKD100 - دوبل دیود SKKD 162 - ماژول دیودسمیکرون (دوبل دیود) 195 آمپر 2200-800 ولت SKKD162 - دوبل دیود SKKD 212/18 - ماژول دیودسمیکرون (دوبل دیود) 212 آمپر 1800 ولت SKKD212/18 - دوبل دیود SKKD 353/18 - ماژول دیودسمیکرون (دوبل دیود) 350 آمپر 1800 ولت SKKD353/18 - دوبل دیود SKKD 380 - ماژول دیودسمیکرون (دوبل دیود) 380 آمپر 2200-800 ولت SKKD380 - دوبل دیود SKKD 701 - ماژول دیودسمیکرون (دوبل دیود) 701 آمپر 2200-1200 ولت SKKD701 - دوبل دیود SKKD 101/16 - ماژول دیودسمیکرون (دوبل دیود) 134 آمپر 1600 ولت SKKD101/16 - دوبل دیود SKKE 21216H2 - ماژول دیودسمیکرون (دوبل دیود) 213 آمپر 1600ولت SKKE 21216H2 - دیود فست SKKD 42F - دیود فست سمیکرون (ماژول دیود) 42 آمپر 1200-1400ولت SKKD 42F - دیود فست SKKD 105F16 - دیود فست سمیکرون (ماژول دیود) 105 آمپر 1600 ولت SKKD105F16 - دیود فست SKKD 150F12 - دیود فست سمیکرون (ماژول دیود) 150 آمپر 1200ولت SKKD 150F12 - دیود فست SKKD 205F06 - دیود فست سمیکرون (ماژول دیود) 205 آمپر 600ولت SKKD 205F06 - دیود فست SKKE 301F12 - دیود فست سمیکرون (ماژول دیود) 300 آمپر 1200ولت SKKE 301F12 - دیود فست SKKE 310F12 - دیود فست سمیکرون (ماژول دیود) 310 آمپر 1200ولت SKKE 310F12 - دیود فست SKKE 600F12 - دیود فست سمیکرون (ماژول دیود) 600 آمپر 1200ولت SKKE 600F12 - دوبل دیود SKKD 26 - ماژول دیودسمیکرون (دوبل دیود) 31 آمپر 1200-1600ولت SKKD 26 - دوبل دیودSKKD 81 - ماژول دیودسمیکرون (دوبل دیود) 82 آمپر 800-1800ولت SKKD 81 - دوبل دیود SKKD81 H4 - ماژول دیودسمیکرون (دوبل دیود) 82 آمپر 2000-2200ولت SKKD81 H4 - دوبل دیود SKKE81 - ماژول دیودسمیکرون (دوبل دیود) 82 آمپر 800-1600ولت SKKE 81 - دوبل دیود SKKE162 - ماژول دیودسمیکرون (دوبل دیود) 195 آمپر 800-2200ولت SKKE 162 - دوبل دیود SKKE380 - ماژول دیودسمیکرون (دوبل دیود) 380 آمپر 1200-1600ولت SKKE380


فروشگاه راد الکتریک بین الملل تنها نماینده دیود تریستور سمیکرون، دیود تریستور ISYS ،دیود تریستور وستکد در ایران، انواع دیود و انواع تریستور را در مدل دیود دوبل، تریستور دوبل با امکان فروش دیود، فروش تریستور و خرید دیود و خرید تریستور با قیمت دیود تریستور مناسب عرضه می‌کند.
www.shop.radelectric.co
www.radelectric.co

خرید دوبل دیود،فروش دوبل تریستور یا ماژول دیود تریستور

تهران, تهران, تهران، خیابان فردوسی جنوبی، خیابان سرهنگ سخایی، ساختمان اداری تجاری 40، طبقه ششم، واحد20.

مرتبط / پیشنهادی

نماینده وستکد

نماینده وستکد

صنعت و بازرگانی ریحانی
دیود و دوبل دیود

دیود و دوبل دیود

کلینیک برق بین الملل
دیود تریستور سمیکرون SEMIKRON

دیود تریستور سمیکرون SEMIKRON

کلینیک برق بین الملل
تریستور, تایریستور

تریستور, تایریستور

کلینیک برق بین الملل

عضویت در صنعت