پردیس صنعت
1 / 1
سوش باکتری سودوموناس ATCC 27853
3 ساعت قبل آنلاین شد

سوش باکتری سودوموناس ATCC 27853

بازدید:٢٩ | ا
قیمت هر (ویال) 600,000 تومان
مشخصات و ویژگی ها
نوع کالا نو
برند ATCC
لیوفیلیزه کرایوبانک

سوش باکتری سودوموناس ATCC 27853

سوش سودوموناس
سوش سودوموناس براساس استاندارد ATCC : 27853
این نوع سویه باکتری سودوموناس به دوصورت قابل ارائه می باشد یکی بصورت لیوفیلیزه و در روش دیگر که بسیار پرکاربردتر از لیوفیلیزه می باشد بصورت کرایو بانک می باشد سویه های کرایو بانک این شرکت بصورت 20تستی با شرایط نگهداری بسیار آسانتر قابل استفاده می باشد
سوشهای باکتری کلا جهت انجام آزمایشهای کنترل کیفی در آزمایشگاههای میکروبیولوژی مورداستفاده قرارمیگیرد
سوش سودوموناس جزء دسته باکتریهای گرم منفی می باشند
از بیماریهایی که امکان ایجادآن توسط این نوع باکتری هست می توان به عفونتهای ریوی و عفونت زخمها و عفونت چشم و گوش و ... اشاره کرد

سوش سودوموناس
سوش کرایوبانک سودوموناس
قیمت سوش کرایوبانک سودوموناس
سوش لیوفیلیزه کرایوبانک
فروش سوش میکروبی سودوموناس
سوش سودوموناسATCC

سوش باکتری سودوموناس ATCC 27853

تهران, تهران, بزرگراه رسالت

مرتبط / پیشنهادی

 سوش میکروبی

سوش میکروبی

شرکت کارن اطلس پژوه
اتاق تمیز

اتاق تمیز

به آزماسکو
فیلتر هپا

فیلتر هپا

به آزماسکو
فیلتر اولپا

فیلتر اولپا

به آزماسکو
هواساز

هواساز

به آزماسکو
سوش میکروبی-سوش ATCC-ATCC

سوش میکروبی-سوش ATCC-ATCC

آداک ویرا پژوه
سوش باکتری سالمونلا

سوش باکتری سالمونلا

آداک ویرا پژوه
سمپلر متغییر 100-1000 میکرو لیتر thermo

سمپلر متغییر 100-1000 میکرو لیتر thermo

نوآوران تکنولوژی زیستی
الایزا ریدر مدل  elx 808iotek

الایزا ریدر مدل elx 808iotek

نوآوران تکنولوژی زیستی
انکوباتور 200لیتری ایرانی

انکوباتور 200لیتری ایرانی

نوآوران تکنولوژی زیستی
فیلتر سر سرنگی 22/. میکرون pvdf

فیلتر سر سرنگی 22/. میکرون pvdf

نوآوران تکنولوژی زیستی
سمپلر متغییر سکورکس

سمپلر متغییر سکورکس

قیمت: ١٨,٠٠٠,٠٠٠ تومان
نوآوران تکنولوژی زیستی
الایزا واشر biotek امریکا

الایزا واشر biotek امریکا

نوآوران تکنولوژی زیستی
trypsin -edta (1x)

trypsin -edta (1x)

نوآوران تکنولوژی زیستی
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی

گروه نوآوران تکنولوژی زیستی

نوآوران تکنولوژی زیستی
فیلترهای سر سرنگی استریل

فیلترهای سر سرنگی استریل

نوآوران تکنولوژی زیستی

عضویت در صنعت