لیفتراک و بالابر
1 / 1
سوش باکتری سالمونلا
18 ساعت قبل آنلاین شد

سوش باکتری سالمونلا

بازدید:٨٨ | ا

سوش باکتری سالمونلا

سوش باکتری سالمونلاATCC:14028
 برطبق استاندارهای معتبر استفاده از سوشهای استاندارد باکتری جهت انجام آزمونهای کنترل کیفی درآزمایشگاههای میکروبیولوژیک الزامی می باشد
باکتری سالمونلا دارای بیش از 2000 سروتیپ می باشد
باکتری سالمونلا یا سوش سالمونلا جنس مفردازتیره سالمونلیه می باشد
همه سالمونلاها به جز سالمونلای تیفی که مخصوص انسان است هم برای انسان و پرندگان و پستانداران بیماری زا می باشد
سوشهای قابل ارائه در این شرکت به دوصورت لیوفیلیزه و کرایو بانک می باشند
کرایوبانک قابلیت نگهداری بیشتر و آسانتری نسبت به لیوفیلزه دارد
سوش سالمونلا کرایوبانک بصورت 20تستی می باشند

سوش باکتری
قیمت سوش باکتری
سوش باکتری سالمونلا
فروش سوش سالمونلا لیوفیلیزه
سویه سالمونلا کرایوبانک
سالمونلا سویه 20تستی کرایوبانک
کرایوبانک 20تستی سوش سالمونلا

سوش باکتری سالمونلا

تهران, تهران, بزرگراه رسالت

مرتبط / پیشنهادی

چمبر دما و رطوبت

چمبر دما و رطوبت

شرکت ارتقا کیفیت اوژن (لوکروم)
 سوش میکروبی

سوش میکروبی

شرکت کارن اطلس پژوه
سوش باکتری سودوموناس ATCC 27853

سوش باکتری سودوموناس ATCC 27853

قیمت: ۶٠٠,٠٠٠ تومان
آداک ویرا پژوه
هواساز

هواساز

به آزماسکو
فیلتر هپا

فیلتر هپا

به آزماسکو
فیلتر اولپا

فیلتر اولپا

به آزماسکو
اتاق تمیز

اتاق تمیز

به آزماسکو
سمپلر متغییر 100-1000 میکرو لیتر thermo

سمپلر متغییر 100-1000 میکرو لیتر thermo

نوآوران تکنولوژی زیستی
ماده cytochalasin b   محصول کمپانی abcam

ماده cytochalasin b محصول کمپانی abcam

نوآوران تکنولوژی زیستی
فیلترهای سر سرنگی استریل

فیلترهای سر سرنگی استریل

نوآوران تکنولوژی زیستی
فیلتر سر سرنگی pes

فیلتر سر سرنگی pes

نوآوران تکنولوژی زیستی
فروکتوز مرک

فروکتوز مرک

نوآوران تکنولوژی زیستی
trypsin -edta (1x)

trypsin -edta (1x)

نوآوران تکنولوژی زیستی
الک آزمایشگاهی استیل

الک آزمایشگاهی استیل

آزمون ساز مبنا
الک آزمایشگاهی با فریم پلاستیکی مهندسی ABS و توری

الک آزمایشگاهی با فریم پلاستیکی مهندسی ABS و توری

قیمت: ۴٢۵,٠٠٠ تومان
آزمون ساز مبنا
دستگاه نفوذ تسریع شده یون کلرید (RCPT)

دستگاه نفوذ تسریع شده یون کلرید (RCPT)

قیمت: ١٩۵,٠٠٠,٠٠٠ تومان
آزمون ساز مبنا
دستگاه سایش لس آنجلس

دستگاه سایش لس آنجلس

آزمون ساز مبنا
مقسم (کوارتر)

مقسم (کوارتر)

قیمت: ١,٠۵۵,٠٠٠ تومان
آزمون ساز مبنا

عضویت در صنعت