www.sanat.ir
چه طور می توانیم به شما کمک نماییم؟
1 / 1
پنج تفاوت رهبر و مدیر
5 ماه قبل آنلاین شد

پنج تفاوت رهبر و مدیر

بازدید:٢١٠ | ا
مشخصات و ویژگی ها
موضوع تفاوت رهبر و مدیر یک سوال کلاسیک است. شاید برای شما هم این سوال پیش آمده است که این دو چه تقاوتی دارند و چگونه می توان از جایگاه یک مدیر به جایگاه یک رهبر ارتقا یافت. قبل بررسی این موضوع توجه به این نکته مهم است: اینکه بدانیم که وقتی راجع مدیر یا رهبر صحبت می کنیم به دو نفر جداگانه خاص اشاره نداریم، بلکه خیلی ها همزمان هم مدیر هستند و هم رهبر هستند.

پنج تفاوت اصلی رهبر و مدیر:
1-منشا قدرت
مدیریت به معنای استفاده از قدرت رسمی سازمان یا موسسه و انجام کارها با کمک و از طریق دیگران می باشد، درحالیکه رهبری به معنای نفوذ در دل دیگران و جلب حمایت و همکاری افراد برای کسب یک هدف ارزشمند است و رهبر قدرت خودش را از مقبولیت و محبوبیت میان دیگران بدست می آورد.

2-مدیریت وضع موجود یا ایجاد تغییر و تحول
معمولا مدیر به دنبال تغییر وضع موجود نیست بلکه بهره برداری بهینه از آنچه که وجود دارد مدنظرش است. ولی کار رهبران ایجاد تغییر و تحول در شرایط موجود است.

3-منطق یا احساس
هدایت رهبر عمدتا با استفاده از هیجان و احساس پیروان در جهت تهییج آنها برای کسب اهداف بزرگ است. به همین دلیل است که رهبر می تواند با بهره گیری از شور و هیجان و اشتیاق دیگران آنها را برای تغییرات بزرگ هدایت کند. در حالیکه مدیریت امری منطقی و مبتنی بر وظایف و اصولی خاص است و مدیر کار خود را بیشتر از طریق منطق جلو می برد.

4-توجه به چرایی و چگونگی انجام کارها
مدیر عمدتا دیگران را جهت چگونگی انجام کارها و زمان و روش صحیح انجام کارها راهنمایی می کند ولی رهبران بیشتر می پرسند چرا؟ رهبران بزرگ چرایی کارها و اهداف بزرگ را توضیح می دهند و وقتی دیگران چرایی یک کار را درک کنند و قبول کنند که آن کار درست است و باید انجام شود آنگاه روش چگونگی انجام کار را حتی اگر خیلی دشوار باشد پیدا می کنند.

5-انسان گرایی و تاکید بر تعهد به جای کنترل
واقعیت این است که مدیران عمدتا بر کنترل شرایط و دیگران تمرکز دارند، درحالیکه رهبران به توانمند سازی و جلب مشارکت و تعهد نیروی انسانی توجه بیشتری می کنند.

منبع :کانال آکادمی مدیریت 
پنج تفاوت رهبر و مدیر

اصفهان, اصفهان, اصفهان

مرتبط / پیشنهادی

کانکس مدیریتی

کانکس مدیریتی

کانکس ارمغان ایرانیان
میز مدیریت

میز مدیریت

مبلمان نیک نگاران
سیستم مدیریت اسناد مهندسی DCC

سیستم مدیریت اسناد مهندسی DCC

شرکت مدیریت راهبردی راشا
تولید کلیپ اینستاگرام با بهترین قیمت

تولید کلیپ اینستاگرام با بهترین قیمت

مشاوران بازاریابی اینترنت
طراحی تم اینستاگرام زیبا و جذاب

طراحی تم اینستاگرام زیبا و جذاب

مشاوران بازاریابی اینترنت
ادمین اینستاگرام باتجربه و با حوصله

ادمین اینستاگرام باتجربه و با حوصله

مشاوران بازاریابی اینترنت

عضویت در صنعت