قطعات کمپرسور
1 / 3
سمپل کولر فشار و دمای بالا نمونه گیری سمپلینگ
سمپل کولر فشار و دمای بالا نمونه گیری سمپلینگ
سمپل کولر فشار و دمای بالا نمونه گیری سمپلینگ
سمپل کولر فشار و دمای بالا نمونه گیری سمپلینگ
9 ماه قبل آنلاین شد

سمپل کولر فشار و دمای بالا نمونه گیری سمپلینگ

بازدید:۵٩ | ا
مشخصات و ویژگی ها
نوع کالا نو

سمپل کولر فشار و دمای بالا نمونه گیری سمپلینگ نیروگاه و پتروشیمی و 

سمپل کولر فشار و دمای بالا نمونه گیری سمپلینگ
سمپل کولر فشار و دمای بالا نمونه گیری سمپلینگ
سمپل کولر فشار و دمای بالا نمونه گیری سمپلینگ

آذربایجان غربی, مهاباد, مهاباد موکریان

عضویت در صنعت