قطعات کمپرسور
1 / 4
انواع لامپ پزشکی، اریسکوپ، اتوسکوپ، برونگوسکوپ و...
انواع لامپ پزشکی، اریسکوپ، اتوسکوپ، برونگوسکوپ و...
انواع لامپ پزشکی، اریسکوپ، اتوسکوپ، برونگوسکوپ و...
انواع لامپ پزشکی، اریسکوپ، اتوسکوپ، برونگوسکوپ و...
انواع لامپ پزشکی، اریسکوپ، اتوسکوپ، برونگوسکوپ و...
2 ساعت قبل آنلاین شد

انواع لامپ پزشکی، اریسکوپ، اتوسکوپ، برونگوسکوپ و...

بازدید:١٧ | ا
مشخصات و ویژگی ها
نوع کالا نو

لامپ ولش آلن آمریکا از جمله انواع اتوسکوپ، افتالموسکوپ، رتینوسکوپ، لارنگوسکوپ و …درمواردی که لامپ اصلی دستگاه دچاره سوختگی و یا شکستگی شده و یا به صورت یدکی برای موارد ضروری مورد استفاده قرار گیرند.پزشکان از لامپ های پزشکی به طور معمولی در تشخیص بیماری ها استفاده می کنند. لامپ های پزشکی کمک میکند تا مشکلات و عارضه های پوستی ، دهانی و بخش های داخلی بدن و بافت ها یافت شوند.

جهت هرگونه پرسش و استعلام قیمت و موجودی لطفا با مشاورین فناوران قلب تبریز تماس بگیرید و یا به سایت فروشگاه مراجعه فرمایید:
041-35257248 , 09028797193
www.tabrizheart.com

انواع لامپ پزشکی، اریسکوپ، اتوسکوپ، برونگوسکوپ و...
انواع لامپ پزشکی، اریسکوپ، اتوسکوپ، برونگوسکوپ و...
انواع لامپ پزشکی، اریسکوپ، اتوسکوپ، برونگوسکوپ و...
انواع لامپ پزشکی، اریسکوپ، اتوسکوپ، برونگوسکوپ و...

آذربایجان شرقی, تبریز, تبریز

عضویت در صنعت