ارسال پیام برای بازدید استاندار قزوین از کارخانه پارس رول فرم

بازدید استاندار قزوین از کارخانه پارس رول فرم

بازدید:١٠١۶ | ا


قزوین, آبیک, شهرک صنعتی کاسپین 2 (آبیک) ، بلوار استاندارد ، انتهای خیابان بهره وری

1 / 1
بازدید استاندار قزوین از کارخانه پارس رول فرم
http://parsrollform.com