www.sanat.ir/sorenashimi

شرکت سورنا شیمی زاگرس

تولید اسید ها و نمک های پایه ی فلوئور

معرفی شرکت سورنا شیمی زاگرس:
شرکت سورنا شیمی زاگرس تولید کننده ی اسید ها و نمک های پایه فلوئور در کشور می باشد. از جمله محصولات این شرکت می توان به اسید هگزا فلوئورو سیلیسیک و اسید هگزا فلوئورو تیتانیک و اسید فلوبوریک و فلوبورات مس و فلوبورات سرب و ... اشاره نمود.... بیشتر
ماهیت کسب و کار: شرکت با مسئولیت محدود سال تاسیس: ١٣٩٨

معرفی شرکت سورنا شیمی زاگرس

  • شرکت سورنا شیمی زاگرس
  • ماهیت کسب و کار: شرکت با مسئولیت محدود محدوده فعالیت: ملی سال تاسیس: ١٣٩٨
  • مدیریت: محسن رمضانی
  • تلفن: 08133422233
  • آدرس: استان همدان-شهرستان نهاوند-بلوار ژاندارمری-مرکز رشد نهاوند

شرکت سورنا شیمی زاگرس تولید کننده ی اسید ها و نمک های پایه فلوئور در کشور می باشد.
از جمله محصولات این شرکت می توان به اسید هگزا فلوئورو سیلیسیک و اسید هگزا فلوئورو تیتانیک و اسید فلوبوریک و فلوبورات مس و فلوبورات سرب و ... اشاره نمود.