www.sanat.ir/varanegar

داده کاوان پیشرو ایده ورا

طراحی و تولید نرم افزارهای تخصصی فروش و پخش مویرگی و مدیریت فروش

معرفی داده کاوان پیشرو ایده ورا

  • داده کاوان پیشرو ایده ورا
  • تلفن: 02187134
  • آدرس: تهران، خیابان شیراز جنوبی، کوچه آقا علیخانی شرقی، پلاک 2

ورانگر اولین و معتبرترین تولیدکننده نرم افزارهای تخصصی فروش و پخش مویرگی بعنوان پیشکسوت نرم افزاری در حوزه پخش، متمایزترین محصولات و خدمات را ارایه نموده که بسیاری از بزرگان صنعت مذکور از این خدمات استفاده می نمایند. محصولات متفاوت با امکانات مورد نیاز روز در این بازار و خدمات متمایز در ارایه و استقرار، جذابیت استفاده هرچه بیشتر محصولات و خدمات را برای مشتریان میسر ساخته است. پراکندگی حوزه های تحت پوشش، شعب، نمایندگان و ارتباط آنلاین با مرکز توزیع و پخش، همواره مشکلات و معضلات گوناگون ارتباطی در این حوزه را تشدید و دغدغه های مدیریتی بسیاری را ایجاد نموده است. بکارگیری نرم افزار در این بخش بجز کنترل لحظه ای بر روی فرایندهای فروش و پخش، استراتژی های سازمانی را نیز اعمال و شرایط را برای کلیه زیرمجموعه ها یکسان خواهد نمود. اکنون باگذشت بیش از یک دهه و ارایه موفق به بیش از 300 شرکت بزرگ و متوسط حوزه صنعت پخش مویرگی، با گستردگی بیش از 700 مرکز توزیع در سراسر کشور، ورانگر به عنوان بزرگ ترین و برترین ارایه دهنده نرم افزار های تخصصی فروش و پخش مویرگی کشور شناخته می شود.