الکتروموتور تکفاز

بازدید:۵۴۵ | ا


الکتروموتور های تکفاز سهم بسیاری در صنعت ایفا کرده و با توجه به اینکه بسیاری از کارگاه های صنعتی کشور دارای برق تک فاز می باشد
الکتروموتور تکفاز مصرف کننده های بسیاری را دارد
الکتروموتور تکفاز را میتوان از چند نوع دسته بندی نمود از جمله نوع پوسته ، نوع خازن و غیره
پوسته الکتروموتور تکفاز هم به صورت آلمینیوم و هم به صورت چدن می باشد
الکتروموتور های تک فاز به دو صورت خازنی و رله ای می باشد بعضی از رنج های الکتروموتور تکفاز دارای تک خازن و دو خازن می باشد
بعضی از الکتروموتور های تک فاز از یک خازن خشک و یک خازن روغنی استفاده می کنند

الکتروموتور تکفاز
http://www.efirst.ir/product.aspx?u