عضویت (ثبت کسب و کار)

قبل از عضویت، مطمئن شوید شرکت شما قبلا در سایت ثبت نشده باشد. (جستجو در شرکت های عضو )
پس از عضویت و ورود به پنل، اطلاعات خود را تکمیل نمایید. مثال: (تجهیزات نیروگاهی مپنا )
مثلاً: شرکت ابزار دقیق بهروز
مثلاً تجهیزات اندازه گیری و ابزاردقیق
مهم ترین محصولات و خدمات خود را بنویسید: مثلاً مولتی متر (در هر فیلد فقط یک محصول)محصولات و خدمات
استان قرارگیری کسب و کار شما
شهر قرار گیری کسب و کار شما
نام خیابان یا مجتمع تجاری
آدرس کامل (با ذکر استان و شهر)
تلفن ثابت کسب و کار با کد شهر، بدون خط فاصله:

(این شماره را می توانید پس از ورود به پنل، تغییر دهید)

رمز عبور جهت ویرایش مشخصات کسب و کار
تکرار رمز عبور جهت ویرایش مشخصات کسب و کار

با قوانین و مقررات سایت صنعت موافقم...