ارسال پیام برای لیفتراک

لیفتراک

بازدید:١٢٩٧۵ | ا

لیفتراک
لیفتراک هایی توانمند برای هر کاربردی
راحت، با بهره وری بالا و هزینه نگهداری کم عوامل برد مدل های pro-5 است. دوسان جمعی از ویژگی ها را که شامل تکنولوژی های پیشرفته، راحتی کاربر، کارآیی عملکرد و پیشرفت در خدمات رسانی است را ارائه می دهد. پرو فایو بهره وری را افزایش داده و هزینه های کارکردی را با قسمت هایی کاهش می دهد:
بهبود راحتی کاربر، قدرت بالا، کارآیی سوخت، تنظیم دود از موتورها، دیسک ترمزهای خنک شده با روغن، بدون هزینه نگهداری، انتقال نیروی برگشت، بالابر و کج شدگی آن با شیر کنترل هیدرولیک قفل می شود، سیستم هوشمند کاربر
دیسک ترمز که با روغن خنک می شود- اکسل کاملا شناور خودرو - انتقال نیروی برگشت
سیستم فرمان کاملا هیدرولیک ، افزایش ظرفیت خنک سازی
آسایش با کارآیی هم معناست
فضای مناسب برای کاربر با طراحی عالی
پردیس صنعت ارائه کننده انواع لیفتراک در تناژهای مختلف

لیفتراک,لیفتراک 2 تن,لیفتراک 3 تن ,لیفتراک 2.5 تن دوسان

1 / 1
لیفتراک
pardis-sanat.ir/forklift.html


ثبت آگهی فوری ثبت کسب و کار