پالت تراک برقی

بازدید:٢١۵۴ | ا

پالت تراک برقی دارای جایگاه حمل نفر
پالت تراک 2 تن
طول شاخک 115 سانتی متر
عرض شاخک 54 سانتی متر
پالت تراک ساخت چین
مدل ZW چین
پالت تراک برقی ,پالت تراک 2 تن,جک پالت برقی,پالت تراک نفربر

پالت تراک برقی