ارسال پیام برای دستگاه بسته بندی دخانیات

دستگاه بسته بندی دخانیات

بازدید:٣٠٣۴ | ا

دستگاه بسته بندی دخانیات تک عددی مدلpm1cf35 صنایع ماشین سازی مسائلی با سیستم مکانیکی مورد استفاده جهت بسته بندی دخانیات، توتون، تنباکو و ... می باشد
قطر رول در این دستگاه بسته بندی 35 سانتی متر می باشد و این دستگاه بسته بندی مجهز به برنامه plc با هسته ای قوی می باشد
دستگاه بسته بندی توتون ,دستگاه بسته بندی تنباکو ,دستگاه بسته بندی دخانیات,ماشین سازی مسائلی

1 / 1
دستگاه بسته بندی دخانیات
www.masaelimachine.com


ثبت آگهی فوری ثبت کسب و کار