دستگاه بسته بندی دخانیات

بازدید:٣٠٣٣ | ا

دستگاه بسته بندی دخانیات تک عددی مدلpm1cf35 صنایع ماشین سازی مسائلی با سیستم مکانیکی مورد استفاده جهت بسته بندی دخانیات، توتون، تنباکو و ... می باشد
قطر رول در این دستگاه بسته بندی 35 سانتی متر می باشد و این دستگاه بسته بندی مجهز به برنامه plc با هسته ای قوی می باشد
دستگاه بسته بندی توتون ,دستگاه بسته بندی تنباکو ,دستگاه بسته بندی دخانیات,ماشین سازی مسائلی

دستگاه بسته بندی دخانیات
www.masaelimachine.com