دستگاه بسته بندی میوه

بازدید:٢١۵۶ | ا

دستگاه بسته بندی میوه مناسب جهت بسته بندی انواع میوه به صورت تک عددی می باشد.بسته بندی میوه با این دستگاه بسته بندی بدون ضایعات محصول و سلفون می باشد.نصب سلفون بر روی این دستگاه بسته بندی به صورت تک عدد تا عرض پنجاه سانتیمتر امکان پذیر می باشد.این دستگاه بسته بندی برای بسته بندی پرتقال ،بسته بندی سیب و بسته بندی لیمو کاربرد دارد.
دستگاه بسته بندی میوه,دستگاه بسته بندی لیمو ,دستگاه بسته بندی سیب,دستگاه بسته بندی پرتقال

دستگاه بسته بندی میوه
masaelimachine.com