ترانسمیتر فشار روزمونت 3051s

بازدید:٣٠۵٧ | ا

ترانسمیتر فشار روزمونت 3051s
Rosemount 3051S Pressure Transmitter
با سری ابزار دقیق 3051s رزمونت می توانید عملکرد خود را در 4 ناحیه حساس به بهترین شکل پیش ببرید.
سری 3051S ابزار دقیق رزمونت ، اندازه گیری دقیق و مطمئنی را در هر زمان انجام دهید.

************
ترانسمیتر سطح راداری رزمونت 5400
Rosemount 5400 Radar Level Transmitter

ترانسمیتر 5400 با صحت و دقت بالا ، ارتقاء سطح ایمنی را ارائه می دهد و نیاز به تنظیمات و تعمیرات را به حداقل می رساند. برای اندازه گیری در تانکهایی با دما و فشار بالا و نیز مقاومت در برابر مایعات خورنده مناسب می باشد.
*************
ترانسمیتر دمایی رزمونت 3144p
Rosemount 3144P Temperature Transmitter
ترانسمیترهای دمایی برای تعیین مقدار دقت و درستی روند کار در پروسه های شما ضروری هستند.
لینک مشاهده محصول :
http://btmco.ir/categories.aspx?parentid =86
ترانسمیتر اختلاف فشار,رزمونت,ترانسمیتر دو سیمه فشار,انواع ترانسمیتر فشار

ترانسمیتر فشار روزمونت 3051s