جای قاشق و چنگال

بازدید:٨٢٠ | ا

جای قاشق و چنگال با کد 62/72 در دو رنگ
تجهیزات هتلی,تجهیزات رستورانی,تجهیزات تالاری,جای قاشق و چنگال

جای قاشق و چنگال
wwww.kntco.com