ارسال پیام برای عایق افشان

عایق افشان

بازدید:٢٨٣٨ | ا

محصولات ما شامل :
انواع مواد عایق و روکش افشان و نصب ثابت سیم و کابل جنرال با گریدهای مختلف.
مواد ویژه کاربردهای حرارتی سیم و کابل YM3 , ST2 , ST1 , 105℃ , 90℃
انواع مواد عایق و روکش تلفنی و مخابراتی ، رانژه ، سیم گوشی و کواکسیال
عایق و روکش سیم و کابل جوش PVC , TPE
انواع مواد عایق سیم های اتومبیلی T2 . T1 و عایقهای حرارتی مواد مقاوم در برابر UV و شرایط جوی

,,,

1 / 1
عایق افشان