درب اتوماتیک شیشه ای

بازدید:٢٧٠٣ | ا

انواع درب های اتوماتیک شیشه ای جهت ورودی بانک ها ، بیمارستانها ، هتل ها ، فروشگاه ها و ...
1- سیستم های رکورد سوئیس با مدل های STA20 و STA21
2- سیستم های تورمکس سوئیس
با مدل های Windrive 2201 و iMotion 2202 , 2301 , 2401
3- سیستم های آوالا با مدل های SE150 و SE240


رکورد - تورمکس - لابل,درب شیشه ای سکوریت ,شیشه ضد گلوله ,درب بیمارستانی

درب اتوماتیک شیشه ای