ارسال پیام برای پایه ساده راسته دوزی چرخ خیاطی

پایه ساده راسته دوزی چرخ خیاطی

بازدید:٢۴٣٠ | ا

از این پایه جهت سردوزی استفاده می گردد.
این پایه دارای تیغه ی برش می باشد که کار برش و پاکدوزی را برای شما میسر میسازد.
مراحل نصب:
1.تکه پایه را جدا کنید.
2.در هنگام نصب پایه، سوزن بند، داخل اهرم پایه قرار میگیرد.
توجه : در استفاده از این پایه هرچند دقیقه، سفت بودن پیچ سوزن بند را کنترل کنید.

چرخ خیاطی,پایه ساده,راسته دوزی,کاچیران

1 / 1
پایه ساده  راسته دوزی چرخ خیاطی
www.kachiran.com/?lang=fa&muid