ارسال پیام برای دستگاههای آزمایشگاهی

دستگاههای آزمایشگاهی

بازدید:۵٢٩۴ | ا

پی اچ متر-ph meter-هدایت سنج-ویسکوزیمتر-کلرسنج-ترازو0.01-ترازو0.001-ترازو0.0001گرم -ترازو0.00001گرم-آون-انکوباتور-آب مقطرگیری یکبار-آب مقطر دوبار تقطیر-پی اچ متر پرتابل-پی اچ متر خاک-اکسیژن متر-شوری سنج-دیتالاگر-coمتر-آنالایزرco-تاکومتر-دیونایزر-کوره الکتریکی-آون فن دار-آون خلا-انکوباتور یخچالدار-شیکر انکوباتور-بن ماری-سیرکولاتور-هات پلیت-ورتکس-اتوکلاو-شوف بالن-جارتست-ترازورطوبت سنج-بمبو-التراسونیک-رفرکتومتر-پلاریمتر-کدورت سنج-قرصdpd-قرصph-کیت نیترات-کیت فسفات-کیت آمونیاک
کوره,آب مقطر گیری,استریو میکروسکوپ,روتاری

1 / 1
 دستگاههای آزمایشگاهی
www.kapcolab.com